Súhlas

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú meno, priezvisko, kontaktné informácie (adresa, emailová adresa, telefonický kontakt) a informácie súvisiace s mojimi záujmami a online údajmi získanými prostredníctvom súborov cookies spoločnosti DOXX, a.s., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36399591, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10305/L, ako spracovateľa osobných údajov, na marketingové účely súvisiace s produktmi a službami spoločnosti DOXX a.s. vrátane zasielania marketingových informácií a vybratých produktov a služieb na základe mojich preferencií (ako napr. bonusy a pod.).

Beriem na vedomie, že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

© 2012 DOXX, a. s.
Všetky práva vyhradené